English

آخرین اخبار

برگزاری نهمین کارگاه آموزشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) ...

نهمین کارگاه آموزشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۸/۹۷ از

  آخرین اطلاعیه ها و رویدادها

  عضویت در باشگاه مشتریان شبکه فناوری های راهبردی جهت استفاده از خدمات آزمایشگاه مرکزی

  تصویب پروپزال دانشجویان تحصیلات تکمیلی منوط به داشتن گواهی شرکت در دوره آموزشی HSE است.

  برگزاری نهمین کارگاه آموزشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشگاه مراغه

   کنفرانس ها و رویداد های علمی

   تقویم HSE

   روز سلامت و روز چهانی بهداشت 18 فروردین
   روز زمین پاک 2 اردیبهشت
   روز جهانی صلیب سرخ 8 اردیبهشت
   روز آتش نشانی و ایمنی 7 مهر