English

آخرین اخبار

بررسی وضعیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) سالن ورزشی و محو ...

بازدید رئیس واحد HSE دانشگاه از وضعیت ایمنی سالن ورزشی و محوطه ورزشی در حال احدا ...

پیشگیری از ابتلاء به ویروس کوئید 19 (ویروس کرونای جدید)

دستورالعمل عمومی پیشگیری از ابتلاء به ویروس کوئید 19 (ویروس کرونای جدید)

برگزاری دوازدهمین کارگاه آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (H ...

دوازدهمین کارگاه آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) ویژه دانشجویان تحصیلات ت ...

  آخرین اطلاعیه ها و رویدادها

  بررسی وضعیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) سالن ورزشی و محوطه ورزشی خوابگاه دختران

  بررسی وضعیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) سالن ورزشی و محوطه ورزشی خوابگاه دختران

  پیشگیری از ابتلاء به ویروس کوئید 19 (ویروس کرونای جدید)

  برگزاری دوازدهمین کارگاه آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) ویژه دانشجویان تحصیلات تکم ...

  برگزاری دوازدهمین کارگاه آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) ویژه دانشجویان تحصیلات تکم ...

  ثبت نام کارگاه آموزشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

  برگزاری هجدهمین جلسه شورای بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشگاه مراغه

  یازدهمین کارگاه آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

   کنفرانس ها و رویداد های علمی

   تقویم HSE

   روز سلامتی و روز جهانی بهداشت 18 فروردین
   روز زمین پاک 2 اردیبهشت
   روز جهانی صلیب سرخ 8 اردیبهشت
   روز جهانی محیط زیست  15 خرداد
   روز آتش نشانی و ایمنی 7 مهر
   روز جهانی استاندارد  22 مهر