English

آخرین اخبار

برگزاری هجدهمین جلسه شورای بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) د ...

هجدهمین جلسه شورای بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشگاه مراغه روز شنبه مورخ 1

یازدهمین کارگاه آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

یازدهمین کارگاه آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) ویژه دانشجویان تحصیلات تک

برگزاری یازدهمین کارگاه آموزشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HS ...

یازدهمین کارگاه آموزشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) ویژه دانشجویان تحصیلات تک

  آخرین اطلاعیه ها و رویدادها

  برگزاری هجدهمین جلسه شورای بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشگاه مراغه

  یازدهمین کارگاه آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

  برگزاری یازدهمین کارگاه آموزشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

  پنجمین دوره کارگاه آموزشی آشنایی با کپسول های آتش نشانی و اطفاء حریق (تئوری و عملی) ویژه پ ...

  برگزاری پنجمین کارگاه آموزشی آشنایی با کپسول های آتش نشانی و اطفاء حریق

  دهمین کارگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) برگزار خواهد شد.

  عضویت در باشگاه مشتریان شبکه فناوری های راهبردی جهت استفاده از خدمات آزمایشگاه مرکزی

  تصویب پروپزال دانشجویان تحصیلات تکمیلی منوط به داشتن گواهی شرکت در دوره آموزشی HSE است.

   کنفرانس ها و رویداد های علمی

   تقویم HSE

   روز سلامتی و روز جهانی بهداشت 18 فروردین
   روز زمین پاک 2 اردیبهشت
   روز جهانی صلیب سرخ 8 اردیبهشت
   روز جهانی محیط زیست  15 خرداد
   روز آتش نشانی و ایمنی 7 مهر
   روز جهانی استاندارد  22 مهر