English

آخرین اخبار

ثبت نام کارگاه آموزشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

ثبت نام کارگاه آموزشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) ویژه دانشجویان تحصیلات تکم

برگزاری هجدهمین جلسه شورای بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) د ...

هجدهمین جلسه شورای بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشگاه مراغه روز شنبه مورخ 1

یازدهمین کارگاه آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

یازدهمین کارگاه آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) ویژه دانشجویان تحصیلات تک

  آخرین اطلاعیه ها و رویدادها

  ثبت نام کارگاه آموزشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

  برگزاری هجدهمین جلسه شورای بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشگاه مراغه

  یازدهمین کارگاه آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

  برگزاری یازدهمین کارگاه آموزشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

  پنجمین دوره کارگاه آموزشی آشنایی با کپسول های آتش نشانی و اطفاء حریق (تئوری و عملی) ویژه پ ...

  برگزاری پنجمین کارگاه آموزشی آشنایی با کپسول های آتش نشانی و اطفاء حریق

  دهمین کارگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) برگزار خواهد شد.

  عضویت در باشگاه مشتریان شبکه فناوری های راهبردی جهت استفاده از خدمات آزمایشگاه مرکزی

   کنفرانس ها و رویداد های علمی

   تقویم HSE

   روز سلامتی و روز جهانی بهداشت 18 فروردین
   روز زمین پاک 2 اردیبهشت
   روز جهانی صلیب سرخ 8 اردیبهشت
   روز جهانی محیط زیست  15 خرداد
   روز آتش نشانی و ایمنی 7 مهر
   روز جهانی استاندارد  22 مهر