English

آخرین اخبار

پیشگیری از ابتلاء به ویروس کوئید 19 (ویروس کرونای جدید)

دستورالعمل عمومی پیشگیری از ابتلاء به ویروس کوئید 19 (ویروس کرونای جدید)

برگزاری دوازدهمین کارگاه آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (H ...

دوازدهمین کارگاه آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) ویژه دانشجویان تحصیلات ت ...

برگزاری دوازدهمین کارگاه آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (H ...

دوازدهمین کارگاه آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) ویژه دانشجویان تحصیلات ت ...

  آخرین اطلاعیه ها و رویدادها

  پیشگیری از ابتلاء به ویروس کوئید 19 (ویروس کرونای جدید)

  برگزاری دوازدهمین کارگاه آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) ویژه دانشجویان تحصیلات تکم ...

  برگزاری دوازدهمین کارگاه آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) ویژه دانشجویان تحصیلات تکم ...

  ثبت نام کارگاه آموزشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

  برگزاری هجدهمین جلسه شورای بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشگاه مراغه

  یازدهمین کارگاه آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

  برگزاری یازدهمین کارگاه آموزشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

  پنجمین دوره کارگاه آموزشی آشنایی با کپسول های آتش نشانی و اطفاء حریق (تئوری و عملی) ویژه پ ...

   کنفرانس ها و رویداد های علمی

   تقویم HSE

   روز سلامتی و روز جهانی بهداشت 18 فروردین
   روز زمین پاک 2 اردیبهشت
   روز جهانی صلیب سرخ 8 اردیبهشت
   روز جهانی محیط زیست  15 خرداد
   روز آتش نشانی و ایمنی 7 مهر
   روز جهانی استاندارد  22 مهر