اطلاعیه
13 Jan 2023
مشاهده جزئیات

پیام وزیر علوم به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

سال نوی تحصیلی را با یادآوری شهدای شریفی که نام خود را با جوهر خون، بر تخته‌سیاه تاریخ، تحریر کردند؛ سرشار از نشاط و آگاهی و سربلندی آرزو می‌کنیم.

مشاهده جزئیات

اخبار معاونت

مناسبت‌ها

تمامی مناسبت‌ها

اطلاعیه‌ها

کنفرانس و رویدادها

سامانه‌ها