English
تاریخ : شنبه 16 اسفند 1399
کد 33

برگزاری جلسه واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست با کارشناسان آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های علمی

جلسه رئیس واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشگاه با کارشناسان آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه روز شنبه مورخ 1399/12/16 در دانشکده کشاورزی دانشگاه برگزار شد.
به گزارش واحد HSE دانشگاه؛ دکتر احمد آقایی رئیس واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) ضمن اشاره به اهمیت موضوع HSE در بخش‌های مختلف دانشگاه بالاخص آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های علمی، تصریح کرد، HSE در دانشگاه مراغه باید جدی گرفته شود و جز اولویت‌های دانشگاه باشد.
وی در ادامه به لزوم ارسال گزارش حوادث و تکمیل چک لیست‌های مربوط به مسائل HSE تدوین شده در واحد HSE توسط کارشناسان آزمایشگاه و ارسال آن به واحد HSE تاکید کرد.
در پایان دکتر آقایی از تلاش‌های تمامی کارشناسان آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های علمی دانشگاه تشکر نموده و اظهار امیدواری کرد با همکاری و همراهی تمامی کارشناسان محترم بتوان مشکلات حوزه HSE در آزمایشگاه‌ها را به تدریج رفع نمود. همچنین ایشان از تلاش‌های خانم وندشعاعی کارشناس واحد HSE قدردانی کرد.