English
تاریخ : سه شنبه 5 اسفند 1399
کد 32

برگزاری شانزدهمین کارگاه آموزشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی، علوم پایه و فنی مهندسی دانشگاه مراغه

شانزدهمین کارگاه آموزشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی، علوم پایه و فنی مهندسی دانشگاه مراغه به صورت مجازی در بستر سامانه آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه مراغه برگزار خواهد شد.
به گزارش واحد HSE دانشگاه مراغه، این دوره در چهار بخش ایمنی عمومی، ایمنی تخصصی (ویژه دانشجویان دانشکده کشاورزی، علوم پایه و فنی مهندسی)، آشنایی با اصول اطفاء حریق و نحوه کار با خاموش کننده‌های دستی و آشنایی با اصول کمک‌های اولیه  برگزار خواهد شد که فایل‌های آموزشی مربوطه در سامانه آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه مراغه به آدرس lms.maragheh.ac.ir بارگزاری خواهد شد.
گفتنی است  از تاریخ 10 الی 20 اسفند فایل های مربوطه برای دانشجویان قابل دسترس خواهد بود و  زمان برگزاری آزمون مذکور چهارشنبه مورخ 20 اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۰ خواهد بود و شرکت در این آزمون برای کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی فاقد گواهی HSE و متقاضی فعالیت در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها، الزامی است.
پس از آزمون گواهی صادر خواهد شد و برای دریافت گواهی با خانم وندشعاعی داخلی 285 هماهنگ شوید.