English
تاریخ : شنبه 28 تير 1399
کد 23

بررسی وضعیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) سالن ورزشی و محوطه ورزشی خوابگاه دختران

بازدید رئیس واحد HSE دانشگاه از وضعیت ایمنی سالن ورزشی و محوطه ورزشی در حال احداث خوابگاه دختران
در راستای ارتقاء وضعیت ایمنی بخش‌­های مختلف دانشگاه و رفع مشکلات احتمالی موجود، بازدیدی از وضعیت ایمنی سالن ورزشی و محوطه ورزشی در حال احداث خوابگاه دختران دانشگاه توسط دکتر احمد آقایی رئیس HSE  دانشگاه به همراه دکتر مرتضی فتاح­پور مرندی مدیر اداره­‌ی تربیت بدنی دانشگاه و دکتر سولماز بابایی عضو شورای ورزشی دانشگاه و کارشناسان واحدهای مذکور به عمل آمد.  
گفتنی است که هدف از انجام این بازدید ارزیابی وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) بخش­های مذکور و رفع نواقص مرتبط با آن بر اساس استانداردهای مصوب بود.
در پایان بازدید گزارشی از وضعیت HSE بخش‌­های ذکر شده تهیه و به مسئولین دانشگاه ارسال شد.