English
تاریخ : چهارشنبه 27 شهريور 1398
کد 18

ثبت نام کارگاه آموزشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

ثبت نام کارگاه آموزشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراغه روزهای 24و 25 شهریور ماه 1398 انجام شد.
ثبت نام کارگاه آموزشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراغه روزهای 24 و 25 شهریور ماه 1398 انجام شد. با توجه به اینکه تصویب پروپزال دانشجویان تحصیلات تکمیلی منوط به داشتن گواهی شرکت در کارگاه آموزشی HSE می باشد، بنابراین شرکت در این کارگاه آموزشی الزامی است.


HSE -۹۸/۰6/27