English
تاریخ : چهارشنبه 10 بهمن 1397
کد 12

برگزاری پنجمین کارگاه آموزشی آشنایی با کپسول های آتش نشانی و اطفاء حریق

پنجمین دوره کارگاه آموزشی آشنایی با کپسول های آتش نشانی و اطفاء حریق (تئوری و عملی) ویژه پرسنل مدیریت حراست دانشگاه مراغه برگزار خواهد شد.